OUR VALUES & VISION

"Developing Independent Life-Long Learners"

Mission Statement:

Developing independent life-long learners

Shared Values: We believe in

· Perseverance

Give it a go and keep trying, especially when it gets hard

· Outstanding Excellence

Always being the best that you can be

· Whakawhanaungatanga

We come together as one

· Empathy

Trying to understand how others feel

· Respect

Treating others how you would like to be treated

Whaia i te iti Kahurangi

Ki te tuohu koe

Me he maunga teitei (Perseverance and Outstanding)

Whakawhanaungatanga

Ngakau aroha

Manaakitanga

· Onosa’i

Taumafai malosi ma finafinau tusa lava pe faigata

· Matua silisili ona lelei

Avea pea ma tamatiti e silisili ona lelei lona taumafai

· So’otaga

Galulue faatasi o se aiga e tasi

· Lagona Alofa

Taumafai ia malamamala I lagona o le isi

· Faaaloalo

Aua le faailoga tagata a ia tutusa tagata uma


Perseverance

Outstanding Excellence

Whakawhanaungatanga

Empathy

Respect