OUR VALUES  &  VISION

 "Ako tahi Tātou, Tipu tahi Tātou - Together we Learn, Together we Grow"

Mission Statement:  

Ako tahi Tātou, Tipu tahi Tātou - Together we Learn, Together we Grow


Shared Values: We believe in

·         Perseverance

         Give it a go and keep trying, especially when it gets hard                                    

·         Outstanding Excellence

Always being the best that you can be

·         Whakawhanaungatanga

We come together as one

·         Empathy

Trying to understand how others feel

·         Respect

Treating others how you would like to be treated

Whaia i te iti Kahurangi

Ki te tuohu koe

Me he maunga teitei  (Perseverance and Outstanding)

 

Whakawhanaungatanga

Ngakau aroha

Manaakitanga

·         Onosa’i

Taumafai malosi ma finafinau tusa lava pe faigata

·         Matua silisili ona lelei

Avea pea ma tamatiti e silisili ona lelei lona taumafai

·         So’otaga

Galulue faatasi o se aiga e tasi

·         Lagona Alofa

Taumafai ia malamamala I lagona o le isi

·         Faaaloalo

Aua le faailoga tagata a ia tutusa tagata uma

Perseverance

Outstanding Excellence

Whakawhanaungatanga

Empathy

Respect